Niedostępność emocjonalna mężczyzn - Empatify
Twój Koszyk

Darmowa wysyłka dla zamówień o wartości powyżej 300zł

Niedostępność emocjonalna mężczyzn

Niedostępny emocjonalnie partner? Emocjonalne wycofanie w związku? Co to takiego i jak sobie z tym radzić? Współcześnie wiele par boryka się z problemami w komunikacji, między innymi z powodu emocjonalnej niedostępności partnerów. Jednak problem ten przyjmuje szczególną postać, gdy dotyka mężczyzn.

Wiele dzisiejszych związków często przeżywa kryzysy spowodowane problemami z przeżywaniem emocji. Gdy nie potrafimy rozmawiać o swoich emocjach i konstruktywnie ich przepracowywać, te będą się nawarstwiać. Emocjonalna niedostępność to poważna bariera mogąca utrudniać nam nasze relacje z innymi ludźmi. Jednak w tym tekście przyjrzymy się przede wszystkim emocjonalnie niedostępnym mężczyznom. Fakt, że temat ten jest tak częsty na różnych portalach pokazuje, iż skala problemu jest spora. Warto więc wiedzieć, co to jest emocjonalna niedostępność partnera i jak objawiać może się to u mężczyzn.

Niedostępność emocjonalna – co to takiego?

Czym jest właściwie niedostępność emocjonalna? Cóż, w dużym skrócie to po prostu nieumiejętność mówienia o swoich emocjach. Jesteśmy niedostępni emocjonalnie, jeśli nie potrafimy jasno wyrażać tego, co czujemy, jednak zazwyczaj nie jest to zjawisko w pełni uświadomione.

Trudno rozmawiać o emocjach

To prawda, że wielu osobom bardzo trudno przychodzi rozmawianie o własnych emocjach. Nic więc dziwnego, że tak często słyszy się o problemach w relacjach.

Nie sposób tworzyć zdrowe i silne więzi, jeżeli w danej relacji brakuje dialogu. Niedostępność emocjonalna to w głównej mierze brak umiejętności angażowania się w taki dialog, zwłaszcza, jeśli ma on dotyczyć naszych uczuć i potrzeb. Często wynika on z umiejętności opisania tego co czujemy i czego potrzebujemy w sposób zrozumiały dla partnera/ki.

Objawy niedostępności emocjonalnej

Warto wiedzieć, jak rozpoznać, czy mamy do czynienia z osobą o utrudnionym dostępie do własnych emocji. Nie raz trudno to zauważyć, jeśli nie spędzamy z tym kimś wystarczająco dużo czasu. Cechy te mogą się też nieco różnić z osoby na osobę, jednak istnieje pewne ich spektrum, które zdają się dość charakterystyczne dla emocjonalnie niedostępnych.

Do najpopularniejszych i najprostszych w wykazaniu cech należeć mogą:

  • postrzeganie miłości i bliskości z drugą osobą bardziej jako zagrożenia niż szansy,
  • zblokowanie przed podejmowaniem działań w relacjach z powodu lęków,
  • problem z rozpoznawaniem nie tylko swoich, lecz także i cudzych emocji,
  • stosowanie całego łańcuszka mechanizmów obronnych (przez wyparcie, po ataki obronne).

Niedostępny emocjonalnie mężczyzna

Jeżeli chodzi o panów, sprawy mogą nieraznie raz nieco bardziej się skomplikować. Chodzi tu o to, iż w naszej kulturze przyjmuje się stereotyp, że mężczyzna musi być zawsze silny, a proszenie o pomoc, czy choćby przyznanie się do tego, że takiej pomocy się potrzebuje, jest postrzegane jako słabość w niektórych kręgach.

Mówi też o tym wielu badaczy — socjologów i psychologów. Wnioski płynące z tych badań w dość jednoznaczny sposób wskazują na nierówne oczekiwania społeczne wobec kobiet i mężczyzn, co z kolei przekłada się na presję na bycie „męskim” i „twardym”. Trudno więc się dziwić, że tak głośno mówi się dzisiaj o wycofanych, niepewnych swoich emocji, aczkolwiek dorosłych mężczyznach.

Niedostępny emocjonalnie partner to wyzwanie

Nie da się ukryć, iż związek z mężczyzną niedostępnym emocjonalnie może być nie lada wyzwaniem.

Społeczeństwo nakłada na mężczyzn duże oczekiwania. Niektórzy nie chcą więc się zbytnio otwierać na innych. W ten sposób pragną się uchronić przed byciem ocenionymi jako ktoś słaby. Nawet jeśli te procesy są nieuświadomione, nie można ich bagatelizować.

Niedostępny emocjonalnie partner może być chłodny, a nawet nieczuły. Brak umiejętności rozmawiania o swoich emocjach sprawia bowiem, że mężczyzna taki nie będzie prawdopodobnie umiał rozmawiać również o emocjach bliskich mu osób. Jeśli nie potrafi opisać sam przed sobą swoich uczuć i potrzeb, to jak ma to zrobić z uwzględnieniem osób trzecich?

To wszystko może prowadzić do błędnej spirali. Brak zdolności wyrażania swoich emocji skutkuje ich nawarstwianiem się wewnątrz danej osoby, a to z kolei sprawia, że ewentualny dialog staje się jeszcze trudniejszy. Im więcej mamy bagażu emocjonalnego, tym trudniej jest nam go z siebie zrzucić.

Taka sytuacja stanowi więc spore wyzwanie zarówno dla niedostępnych emocjonalnie mężczyzn, jak i ich bliskich. Osamotnienie to tutaj przysłowiowy gwóźdź do trumny. Potrzeba wysiłku każdej ze stron, aby problem mógł zostać rozwiązany. Mężczyznom takim na pierwszym miejscu potrzeba zrozumienia. Wówczas proces autoidentyfikacji emocji będzie dla nich o wiele łatwiejszym zadaniem.

Jedną z stosowanych metod jest tzw. Słuchanie empatyczne, w którym pomagamy naszemu rozmówcy nazywać uczucia i potrzeby, próbując zgadnąć z kontekstu jak on może się czuć. Pomocne w tej praktyce są narzędzia typu Karty Empatify

Dodatkowo jeżeli osoba jest świadoma swojego problemu i chce samodzielnie pracować by go rozwiązać, pomocna może się okazać praktyka prowadzenia tzw. Dziennika empatycznego, który umożliwia nam kontynuowanie słuchania siebie samodzielnie.

Style przywiązania u niedostępnych emocjonalnie partnerów

Ważnym aspektem niedostępności emocjonalnej jest też to, z jakimi stylami przywiązania jest ona najczęściej powiązana. Otóż trudności w mówieniu o swoich problemach będą najpewniej prowadzić do zachowań unikowych. Naturalne jest, że jeżeli coś sprawia nam kłopot, to raczej nie chcemy tego doświadczać.

Tak więc jednym z najczęściej występujących stylów przywiązania u osób niedostępnych emocjonalnie jest styl unikowy (tudzież lękowo-unikowy).

Style przywiązania wynosimy z domu rodzinnego

Należy pamiętać, że to, jaki styl przywiązania cechuje daną osobę dorosłą, jest zależne w dużej mierze od tego, w jaki sposób przebiegało jej dzieciństwo.

Wiele badań dowodzi tego, jak przemożny wpływ na nasze późniejsze relacje i życie związkowe ma to, jaki stosunek do nas mieli nasi rodzice. Często zdarza się tak, że dorośli o niskim poziomie dojrzałości emocjonalnej wychowują dzieci, które w przyszłości staną się partnerami o unikowym stylu przywiązania. Nie mając zaspokojonych konkretnych potrzeb w okresie dojrzewania i we wczesnym dzieciństwie, osoby takie nie mają wzorców zachowań, które mogłyby stanowić jakiś punkt odniesienia w jej przyszłych relacjach.

Dość ważną sylwetką we współczesnym społeczeństwie jest w rodzinie postać ojca. Brak tej osoby niesie ze sobą poważne konsekwencje zarówno dla rozwoju dziewcząt, jak i chłopców. We współczesnej kulturze mówi się o tzw. daddy issues, co w szerokim zakresie dotyczy problemów z poczuciem bezpieczeństwa i zaburzeń związanych z nieprawidłową relacją (lub jej całkowitym brakiem) z ojcem.

Dorosły mężczyzna z unikowym stylem przywiązania to zwykle mężczyzna niedostępny emocjonalnie. To partner, któremu dużą trudność może sprawiać udzielenie wsparcia drugiej stronie, zwłaszcza jeśli chodzi o wsparcie emocjonalne. W dzieciństwie takiego człowieka najprawdopodobniej nie było dorosłego, który zaopiekowałby się jego potrzebami i uczuciami, a te, niezaspokojone, przez lata jątrzyły ranę. Ta rana zaś daje efekty w życiu dorosłym.

Jak radzić sobie z niedostępnością emocjonalną u mężczyzn?

W celu przezwyciężenia problemu niedostępności emocjonalnej u mężczyzn należy przede wszystkim uświadomić sobie, iż proces „wyciągania” osoby z takiej „klatki” jest zazwyczaj długotrwały i wyczerpujący nie tylko dla samego zainteresowanego.

Wspólny wysiłek

Oczywiście jednak nie zawsze można w stu procentach zmienić daną osobę. Zmiana będzie mogła zajść tylko wtedy, jeśli wysiłek zmierzający do jej osiągnięcia będzie rzeczą wspólną, niejednostronną.

Niedostępny emocjonalnie partner musi jednak najpierw uświadomić sobie swój problem. I sam zechcieć coś zmienić. Dopiero wówczas będzie można porozmawiać o jego rozwiązaniu.

Jak rozmawiać o swoich emocjach?

Kluczem do wyjścia z błędnego kręgu niedostępności emocjonalnej jest wyćwiczenie umiejętności rozmawiania o swoich emocjach.

Z pomocą tutaj przychodzą na przykład karty potrzeb i uczuć Emptify. Oczywiście to tylko drobne wsparcie, które może ułatwić zrozumienie swoich emocji. Narzędzie to jest zaprojektowane w ten sposób, żeby w prosty sposób nakierować użytkownika na jego uczucia.
Karta Kompas Uczuć dzięki uniwersalnym biologicznym doznaniom płynącym z organizmu: przyjemności i pobudzeniu, które są łatwe do zauważenia i nazwania, proces prowadzi użytkownika do konkretnych grup uczuć, w której z bardzo dużym prawdopodobieństwem znajduje się bardziej subtelne, trudniejsze do określenia uczucie.Różne karty przyporządkowane są różnym stanom człowieka, zgodnie z listą potrzeb i uczuć ludzkich.

Dzięki temu jesteśmy w stanie precyzyjnie określać, co czujemy w danej chwili, a następnie przyjrzeć się pochodzeniu określonych emocji. 

Ponadto powiązanie uczuć z uniwersalnymi potrzebami, które wszyscy jako ludzie współdzielimy, ułatwia przyjęcie tego co czujemy jako czegoś powszechnego oraz istotnego.

Wówczas dialog stanie się o niebo prostszy, a niedostępny emocjonalnie partner może zacząć stopniowo otwierać się na komunikację.

Aplikacja do rozwijania inteligencji emocjonalnej

Sprawdź naszą aplikację, która pomoże nie tylko mężczyznom w naszym społeczeństwie https://empatify.app/akcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *